Yhteiskunnallista liikettä

Yhteiskunnallista liikettämäärittää mielenosoittamista uusiksi ja tutkii poliitisen toiminnan uusia keinoja myös Korppiradiossa.

Se on löyhä taiteellisen aktivismin sekä taiteen ja aktivismin alusta joka juhlii moninaisuutta sekä etsii ja luo tiloja olla yhteydessä. Yhteiskunnallista liikettä oli 31-päivän jatkumo joulukuussa 2017 ja se jatkuu rihmastona jossa kaikki toimivat itsenäisinä toimijoina, ei yhtenä tiukkana ryhmänä.

Mitä sinä haluaisit tehdä? Minkä asian puolesta? Vaikka raami on löyhä, on alusta tietenkin antirasistinen ja antifasistinen. Painopiste ei ole vastustamisessa vaan vahvistumisessa, uusien yhteyksien löytämisessä ja solmimisessa sekä kaiken poliittisuudessa.

Tällä hetkellä ohjelmisto koostuu ääniteoksista, musiikista, luennoista, niiden taltioinneista Korppiradion kautta ja esityksistä (mm. Baltic Circlessä) sekä performansseista ja tanssista.

#yhteiskunnallistaliikettä on yhdistävä linkki eri tapahtumien välillä ja voit käyttää hästägiä mikäli tunnet tekeväsi yhteiskunnallista liikettä ja mikäli tämä kiinnostaa sinua. Toivomme että lähetät meille myös tietoa omista liikkeistäsi.

 

lisätietoja:
Laura Murtomaa: laura.murtomaa (at) gmail.com

Tulevat ohjelmat:

3.3.2018 Community arts, a critical look -trilogy: the first part introduces the theme of community arts and critique to it with Vuk Cosik and Pascal Guilen. In collaboration with NeMe Arts Centre – NeMe.org.

10.3.2018 Community arts, a critical look -trilogy: the second part of the trilogy deepens the understanding of community media and arts in an interview with Nico Carpentier. In collaboration with NeMe Arts Centre – NeMe.org.

17.3.2018 Community arts, a critical look -trilogy: in the third part of the trilogy Helen Hahmann from Corax-radio and Sakari Laurila form Korppiradio take to the streets to discover what community media and arts mean in the actuality. In collaboration with NeMe Arts Centre – NeMe.org.