Mikä Korppiradio?

Korppiradio on ruohonjuuresta kasvava kyläradio, joka kuuluu maailmanlaajuisesti.

Tarkoitus on luoda yhteisöllinen media jossa on tilaa kriittiselle keskustelulle, ihmisten väkivallattomalle kohtaamiselle, yksilöiden vapaalle ilmaisulle ja marginaalisen kulttuurin, musiikin ja taiteen esiintuomiselle.

Korppiradio tutkii ja tarkkailee, kritisoi ja tarinoi, laiskottelee ja leijailee, vastustaa ja elämöi. Se tuo esiin musiikkia ja taidetta kulttuurispektaakkelin takaa, ajattelua nykyisen valtavirran sisä- ja ulkopuolelta sekä kuulemisia toistemme todellisuuksista. Korppiradiota tekee yhteisö, jonka muodostavat ohjelmien tekijät ja kuuntelijat.

Korppiradion poliittinen tavoite on, että ruohonjuuriradio on osa laajempaa yhteiskunnallista muutosta, joka perustuu tee-se-itse toimintaperiaatteeseen ja yhdistää ihmisiä rakentamaan oman elämänsä – tässä kohtaa viestinnän ja median – perusteita uudestaan omaehtoisesti. Korppiradio on vapaa toimija jonka on mahdollista käsitellä luovasti ja kriittisesti aihepiirejä, jotka eivät esimerkiksi marginaalisuutensa, epäkaupallisuutensa tai epäasiallisuutensa takia pääse esille suuremmissa medioissa.

Korppiradion yhteisöllisesti koottava ohjelmavirta (live stream) on kuultavissa internetin välityksellä. Korppiradion nettisivuilla kuuntelijat ja tekijät voivat reaaliaikaisesti kommunikoida keskenään kirjoittamalla raakkulaatikkoon (Shout Box). Tietoa eri ohjelmista sekä lähetysnauhoitteet ovat ohjelmien omilla sivuilla, jotka löytyvät yläpalkin valikosta. FM-lähetyksiä naapurustoon tehdään satunnaisesti väliaikaisilla FM-lähetysluvilla ja pienellä omalla lähettimellämme.

Korppiradiossa on mahdollista haastaa itsensä ja omat käsityksensä. Radio on myös mahdollisuus itsereflektioon ja kollektiiviseen luovuuteen. Tekijänä voit määritellä itse sen missä määrin haluat esille vai haluatko tulla asia edellä esiin. Radio luo yhteyden, kommunikaatiota ja vuorovaikutusta niin kauas kuin pieni FM-lähettimemme ja sen lisäksi internet sekä jaettu kieli kantavat. Tekijät ovat kuuntelijoita ja kuuntelijat voivat olla halutessaan tekijöitä – kommunikaation kenttä on elävä ja rajaton.

Korppiradion lähetykset käynnistyivät Helsingin Kalliossa vuonna 2013.

Terveisin,
Korppiradion tekijäkollektiivi

sähköposti: korppi (at) korppiradio.net