Toiminnan periaatteet

Sosiaalinen tila
Korppiradio on yhdessä ja epäkaupallisesti mahdollistettu radio, jossa yksilöt tekevät vapaasti omia sisältöjään. Tämän lisäksi Korppiradion tekijät etsivät kollektiivisesti uusia radion tuottamisen muotoja.

Näkemysten eroavaisuuksissa piilee uutta luovan sosiaalisuuden ydin. Erovaisuuksien peloton esiintuominen mahdollistaa vapaan kritiikin, sekä erilaisten kokemusten ja näkemysten sisäistämisen. Eroavaisuuksistamme huolimatta voimme tehdä yhteistyötä, jossa mielipiteet, uskomukset ja inhimillisen kokemuksen koko skaala voi olla rauhanomaisessa konfliktissa.

Korppiradio on avoin kaikille, jotka ovat avoimia itsekritiikille sekä allekirjoittavat vapaaehtoisvoimin ja epäkäaupallisesti toimivan radion periaatteet.

Raha
Korppiradio on tarkoituksellisesti persaukinen. Se ei tavoittele muuttumista vaihtoarvoksi eikä rahallista voittoa. Korppiradio ei ole kenenkään omistuksessa, eikä sitä voi yksityistää. Korppiradio ei myy mainoksia. Korppiradio ei ole tuotteistettavissa.

Toiminnan juoksevat kulut (studion vuokra, laitteet, tekijöiden kulut) rahoitetaan yhteisörahoituksella ja tukikeikoilla, sekä vastaavilla vaihtoehtoisilla tuen keinoilla.

Valta
Vallan rippeet kuuluvat horisontaalisesti päätökset tekevälle tekijäkollektiiville. Päätökset tehdään kokouksissa ja yhteisymmärrystä tavoitellaan. Tapamme kumota valtaa on sen jatkuva esiintuominen ja tiedostaminen.

Sisällöntuontanto
Korppiradion toimijat tekevät ohjelmansa autonomisesti ilman kenenkään sensuuria, väliintuloa tai painostusta. Ristiriita ei ole vain sallittua, vaan toivottavaa. Tekijöiden yhteisö määrittää jatkuvasti radion linjan. Jokainen ohjelmatekijä vastaa ohjelmansa sisällöistä itse. Ohjelma voidaan jättää lähettämättä tai lakkauttaa kollektiivisella päätöksellä, jos se koetaan esimerkiksi jotain ihmisryhmää tai yksilöitä loukkaavaksi, rasistiseksi tai muutoin radion tekijöidenperiaatteiden vastaiseksi.

Kuuntele Korppiradion toiminnan periaatteet tästä.