Vapaa sukupuoli

Vapaa sukupuoli: feministinen ohjelma vapaasta ja tasa-arvoisesta sukupuolikulttuurista

Keskusteluja ja luovaa ilmaisua sukupuolesta, sosiaalisista normeista ja vapaasta yhteiskunnasta. Puhetta ihmissuhteista, seksuaalisuudesta. Aiheina sukupuolen poliittisuus, feministinen yhteiskuntateoria, sukupuoliroolit, seksuaalinen valtahierarkia, eri seksuaalisuuden muodot, kapitalistiset sosiaalinormit jne. Tekijöinä Tulva kollektiivi

popup player (beta)

Ensimmäinen jakso.