roolit

korppiradioon osallistuvat ihmiset ovat korppeja*

korpit muodostavat kommunikoivan yhteisön

erilaisille korpeille löytyy erilaisia, vaihtuvia rooleja:

  • striimikorppi toimii Korppiradion ohjelmavirran rakentajana ja kanavatiedottajana.
  • verkostokorppi verkostoituu ihmisten kanssa ja on mm. toteuttamassa uusia työpajoja.
  • journalistikorppi hakee ohjelma-aiheita, tekee haastatteluja ja reportaaseja.
  • toimituskorppi vaikuttaa nettisivujen puolella tiedonvälittäjänä, radioasemalla ohjelmien sisältöjen törmäyttäjänä sekä haastattelujen ja keskustelujen motorisoijina, ym, ym
  • teknikkokorpit saavat mikserin toimimaan, äänen tason kohdilleen, nauhoituksen päälle, kaluston kulkemaan, kuunteluhuoneet soimaan.
  • taiteilijakorpit tekevät ohjelmakokeiluja, luovat uusia muotoja, synnyttävät musiikkia ja ääntä, vaikuttavat vaikuttavuuteen ja vaikutelmaan.
  • kirjokorpit tekevät jinglejä, sample/remix-julkaisuja ja muita pieniä juttuja, ja auttavat soittoarkiston aineiston tägäämisessä.
  • peruskorppi on mukana lähetyksessä puhumassa tai tekijänä tai esim dj:nä.
  • superkorppi saattaa tehdä kaikkea yllä mainittua. Jokainen peruskorppi on potentiaalinen superkorppi.

Kommonaalisesti järjestäytynyt toimintakulttuuri vierastaa pönkittyneitä arvohierarkioita – on luonnollista että osallistuva yksilö toimii monissa eri rooleissa, oman kiinnostuksensa, osaamisalueensa ja yhteisöllisen tarpeen mukaan joustaen, ominta toimialuettaan kartoittaen.